Small red glaze wedding vase

6" x 5"

Red Glaze Wedding Vase

$32.00Price